kvalitetpolicy ikon atraco

Kvalitetspolicy

Atracco ska stå för en känd, hög och jämn kvalitet till alla kunder, som leder till rekommendationer och återkommande köp. Vi ska bidra  till en långsiktig hållbar utveckling i den omfattning som vi har kunskap och resurser till och se till att kvalitetsfrågor inkluderas i vår övergripande affärsstrategi.

För att förverkliga detta behöver vi:

  • Demontera och dränera på ett korrekt sätt samt kvalitets kontrollera processerna i flera  led för att säkerställa att de produkter som lämnar anläggningen skapar värde för kunden.
  • Leverera delar som motsvarar nya delars prestanda med hög leveranssäkerhet och stor kundnöjdhet.
  • Vi skall förvissa oss om att vi förstått kundens önskemål och att vi därefter med vår fackmannakunskap rekommenderar kunden den mest kostnadseffektiva lösningen-
  • Vi skall överträffa kundens förväntningar på köpt vara eller tjänst.
  • Om kunden ändå inte blir nöjd skall vi, inom ramen för vad som är rimligt, genom goodwill gottgöra kunden på bästa sätt.
  • Ställa krav på leverantörer och entreprenörer som kan påverka vår miljöprestanda och/eller kvaliteten på våra produkter och tjänster samt välja miljömärkta produkter i den mån det är möjligt
  • Ha kunskap och insikt i att vi följer lagstiftning och andra bindande krav som ställs av kunder, samhälle och andra intressenter som är väsentliga för vår verksamhet
  • Ha medarbetare med tillräckligt hög kompetens för det arbete som utförs och som ständigt  stimuleras till kompetensutveckling
  • Ha en ledning vars arbete präglas av strävan efter ständiga förbättringar vilket också leder till en bättre kvalitet.

Alla AGAB:s demonteringsanläggningar är certifierade enligt ISO 9001

DatumFörfattareGodkänd avRevisionsanteckningarAvsnitt som påverkas
2018EQMLedningsgruppenPolicy (original) 
2021-07-29EQMLedningsgruppenPolicy omarbetadAlla avsnitt, helt nytt utseende och delvis innehåll