Leverans- och garantibestämmelser

LKQ Atracco vill att du skall känna samma trygghet när du köper en begagnad originaldel, som när du köper en nytillverkad.

Se nedan för de olika garantiklasserna.