Information till arbetssökande

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss i Atracco AB när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Atracco AB och av personer som arbetar med rekrytering. Atracco AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller rekryteringsdatabasen kan du vända dig till vår HR-avdelning lon@atracco.se eller vårt dataskyddsombud, dpo@atracco.se. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Atracco ABs berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen, och i vissa fall samtycke. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att förstöras. Om du har lämnat ditt samtycke till att informationen lagras även efter att tiden för överklagande har löpt ut, kan informationen lagras under så lång tid som du har samtyckt till. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår HR-avdelning.

Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen: De uppgifter du själv fyller i på webbplatsen, ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.

Personuppgifterna kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som sköter driften av datasystemen.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i Atracco ABs rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till Atracco AB, Druveforsvägen 32, 504 33 Borås. Märk gärna kuvertet med ”Dataskyddsombudet”. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor gällande vår hantering av personuppgifter eller om denna personuppgiftspolicy.

Du når oss på:

Atracco AB
Druveforsvägen 32
504 33 Borås

dpo@atracco.se